Bezorger worden

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten die TMG Distributie – al dan niet namens een depothouder – verricht met betrekking tot werving en behoud van freelancers binnen de Freelance Organisatie van TMG Distributie.

Wanneer u bent aangemeld bij de website Bezorgdekrant.nl worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TMG Distributie B.V., Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam.

TMG Distributie vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. TMG Distributie houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten alle verwerkingen van persoonsgegevens worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Wanneer het vrijstellingsbesluit niet van toepassing is of hierover twijfel over mogelijk is, wordt een melding in het openbare register van het CBP gedaan.

Doel gegevensregistratie
De verstrekte persoonsgegevens worden enerzijds gebruikt om uw aanmelding zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken en anderzijds om u te informeren over beschikbare wijken, speciale aanbiedingen en acties. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader uitsluitend beschikbaar voor medewerkers van TMG Distributie die betrokken zijn bij voornoemde diensten en activiteiten.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden die betrokken zijn bij de behandeling en/of uitvoering van uw aanmelding. Daarnaast is het mogelijk dat TMG Distributie op grond van een wettelijke plicht en/of gerechtvaardigd belang van een derde gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken.

Beveiliging van gegevens
TMG Distributie respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van TMG Distributie. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van TMG Distributie en derden voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. TMG Distributie spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de actuele technische mogelijkheden.

TMG Distributie is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan TMG Distributie.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door TMG Distributie zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u hier gebruik van wilt maken dan kunt u dat doen middels het contactformulier op de website.

Indien u geen nieuwsbrieven of andere informatie van TMG Distributie meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven via een link die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Contact
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van TMG Distributie dan kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier. In geval wijziging van deze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 • Logo Telegraaf bezorger
 • Logo Metro bezorger
 • Logo De Limburger bezorger
 • Logo Ijmuider Courant bezorger
 • Logo Haarlems Dagblad bezorger
 • Logo Leidsch Dagblad bezorger
 • Logo Noordhollandas dagblad bezorger
 • Logo De Gooi-en Eemlander bezorger
 • Logo De Volkskrant bezorger
 • Logo Trouw bezorger
 • Logo AD bezorger
 • Logo NRC Next bezorger
 • Logo Nederlands Dagblad bezorger
 • Logo FD bezorger
 • Logo Seven days bezorger
 • Logo Kidsweek bezorger