Krantenbezorgen krantenwijk in Friesland bezorgdekrant

Krantenwijk in Friesland

Aanmelden als bezorger

Helaas!

*Bij jou in de buurt worden de ochtendkranten bezorgd door DPG Media. Je kunt je bij hen aanmelden op www.krantenbezorgen.nl.

Krantenbezorger in een krantenwijk in Friesland

Wordt krantenbezorger in een krantenwijk in Friesland

Woon jij in Friesland, ben je 15 jaar of ouder en op zoek naar een leuke bijbaan waar je genoeg vrije tijd overhoudt en snel kan bijverdienen? Begin dan met een baantje als krantenbezorger in een krantenwijk in Friesland! Binnen Friesland zijn wij actief in maar liefst 417(!) plaatsen. Grote kans dat jouw woonplaats hier tussen zit en jij kan beginnen met een bijbaan als krantenbezorger!

Werken met genoeg vrije tijd

Een baantje als krantenbezorger in een krantenwijk in Friesland zorgt ervoor dat jij genoeg tijd over hebt voor sport, hobby’s en je studie. Je kan dus lekker bijverdienen terwijl je genoeg vrije tijd overhoudt voor andere dingen. Als krantenbezorger profiteer je ook van leuke bijkomstigheden, zoals een startbonus van €1000,-, een krant naar keuze en meer!

Bezorgdekrant krantenwijk in Friesland

Wat houdt een baantje als krantenbezorger in?

Als krantenbezorger in jouw eigen krantenwijk in Friesland ben je verantwoordelijk dat de kranten op tijd bezorgd worden bij abonnees. Eerst haal je de kranten op bij het depot in jouw buurt. Je bezorgd meerdere dagbladen. Wanneer je op het depot aankomt krijg je een 'looplijst' waar de adressen van de abonnees opstaan. Als je klaar bent met de lijst en het bezorgen van alle kranten, zit jouw werk erop en heb je genoeg vrije tijd over voor andere dingen!

Wat wij vragen van een topbezorger

 • Je bent verantwoordelijk en zelfstandig
 • Je houdt van bewegen in de buitenlucht
 • Je wilt lekker bijverdienen maar ook genoeg vrije tijd voor jezelf
 • Je wordt blij van het bezorgen van het laatste nieuws
 • Je bent minimaal 15 jaar
 • Vroeg opstaan is geen probleem voor jou
Krantenwijk in Friesland bezorgdekrant

Wat wij bieden

 • Verdiensten van €14,34 per uurswijk!
 • Ontvang tijdelijk een startbonus van €1000,-! Informeer naar de voorwaarden
 • Mogelijkheid om meerdere krantenwijken te bezorgen
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Een gratis krant naar keuze
 • Toegang tot de BezorgApp; een app speciaal voor krantenbezorgers
 • Toegang tot een bezorgersplatform met leuke (win)acties!


Dit zijn de kwaliteiten die wij zoeken in een krantenbezorger

 • Je hebt doorzettingsvermogen en beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je vindt het bezorgen van kranten leuk en hebt plezier in je werk!
 • Je bent een ochtendmens en vindt het niet erg om vroeg op te staan

Aanmelden als krantenbezorger in Friesland?

Leuk! Je kan op deze manier lekker wat bijverdienen en houdt genoeg vrije tijd over. Hieronder kun je alle plaatsen voor een krantenwijk in Friesland vinden waarin wij actief zijn en jij (vaak per direct) kan beginnen met jouw baantje als krantenbezorger.

A

AALSUM - ABBEGA - ACHLUM - AKKRUM - AKMARIJP - ALDE LEIE - ALDEBOARN - ALDTSJERK - ALLINGAWIER - ANJUM - APPELSCHA - ARUM - AUGSBUURT - AUGUSTINUSGA

B

BAAIDUINEN - BAAIUM - BAARD - BAKHUIZEN - BAKKEVEEN - BALK - BALLUM - BANTEGA -BEARS FR - BEETSTERZWAAG - BERLTSUM - BITGUM - BITGUMMOLE - BLAUWHUIS - BLESDIJKE - BLESSUM - BLIJE - BOAZUM - BOELENSLAAN - BOER - BOIJL - BOKSUM - BOLSWARD - BONTEBOK - BOORNBERGUM - BOORNZWAAG - BORNWIRD - BRANTGUM - BRITSUM - BRITSWERT - BROEK - BROEKSTERWALD - BUITENPOST - BURDAARD - BUREN FR - BURGUM - BURGWERD - BURUM

C

CORNWERD

D

DAMWALD - DE BLESSE - DE FALOM - DE HOEVE - DE KNIPE - DE TIKE - DE VEENHOOP - DE WESTEREEN - DE WILGEN - DEARSUM - DEDGUM - DEINUM - DELFSTRAHUIZEN - DIJKEN - DOKKUM - DONGJUM - DONIAGA - DONKERBROEK - DRACHTEN - DRACHTSTERCOMPAGNIE - DRIEZUM - DROGEHAM - DRONRYP

E

EAGUM - EARNEWALD - EASTEREIN - EASTERLITTENS - EASTERMAR - EASTERWIERRUM - ECHTEN FR - ECHTENERBRUG - EE - EESTERGA - ELAHUIZEN - ELSLOO FR - ENGWIERUM - EXMORRA

F

FEANWALDEN - FEINSUM - FERWERT - FERWOUDE - FIRDGUM - FOCHTELOO - FOLLEGA - FOLSGARE - FORMERUM - FOUDGUM - FRANEKER - FRIENS - FRIESCHEPALEN

G

GAAST - GAASTMEER - GARYP - GAUW - GERKESKLOOSTER - GERSLOOT - GINNUM - GOENGA - GOENGAHUIZEN - GOINGARIJP - GORREDIJK - GOUTUM - GREONTERP - GROU - GYTSJERK

H

HALLUM - HANTUM - HANTUMERUITBUREN - HANTUMHUIZEN - HARICH - HARKEMA - HARLINGEN - HARTWERD - HASKERDIJKEN - HASKERHORNE - HAULE - HAULERWIJK - HEE - HEEG - HEERENVEEN - HEGEBEINTUM - HEMELUM - HEMPENS - HEMRIK - HERBAIJUM - HIAURE - HICHTUM - HIDAARD - HIESLUM - HIJUM - HILAARD - HINDELOOPEN - HINNAARD - HITZUM - HOLLUM - HOLWERD - HOMMERTS - HOORN TERSCHELLING - HOORNSTERZWAAG - HOUTIGEHAGE - HUNS - HURDEGARYP

I

IDAERD - IDSEGAHUIZUM - IDSKENHUIZEN - IDZEGA - IENS - IJLST - INDIJK - INGELUM - IT HEIDENSKIP - ITENS

J

JANNUM - JELLUM - JELSUM - JIRNSUM - JISLUM - JISTRUM - JONKERSLAN - JORWERT - JOURE - JOUSWIER - JUBBEGA - JUTRIJP

K

KAARD - KATLIJK - KIMSWERD - KINNUM - KLOOSTER LIDLUM - KOARNJUM - KOLDERWOLDE - KOLLUM - KOLLUMERPOMP - KOLLUMERZWAAG - KOOTSTERTILLE - KORNWERDERZAND - KORTEHEMMEN - KOUDUM - KOUFURDERRIGE - KUBAARD

L

LANDERUM - LANGEDIJKE - LANGELILLE - LANGEZWAAG - LANGWEER - LEEUWARDEN - LEGEMEER - LEKKUM - LEMMER - LEONS - LICHTAARD - LIES - LIOESSENS - LIPPENHUIZEN - LOENGA - LOLLUM - LONGERHOUW - LUINJEBERD - LUXWOUDE - LYTSEWIERRUM

M

MAKKINGA - MAKKUM FR - MANTGUM - MARRUM - MARSUM - MENAAM - METSLAWIER - MIDLUM - MIDSLAND - MIEDUM - MILDAM - MINNERTSGA - MIRNS - MODDERGAT - MOLKWERUM - MORRA - MUNEIN - MUNNEKEBUREN - MUNNEKEZIJL - NES AMELAND - NES GEM HEERENVEEN - NES NOARDEAST-FRYSLAN

N

NIAWIER - NIEUWEBRUG - NIEUWEHORNE - NIEUWESCHOOT - NIJ ALTOENAE - NIJ BEETS - NIJEBERKOOP - NIJEGA - NIJEHASKE - NIJEHOLTPADE - NIJEHOLTWOLDE - NIJELAMER - NIJEMIRDUM - NIJETRIJNE - NIJHUIZUM - NIJLAND - NOARDBURGUM - NOORDWOLDE FR

O

OENTSJERK - OFFINGAWIER - OLDEBERKOOP - OLDEHOLTPADE - OLDEHOLTWOLDE - OLDELAMER - OLDEOUWER - OLDETRIJNE - OLTERTERP - OOSTERBIERUM - OOSTEREND TERSCHELLING - OOSTERNIJKERK - OOSTERSTREEK - OOSTERWOLDE FR - OOSTERZEE - OOSTHEM - OOSTRUM FR - OPEINDE - OPPENHUIZEN - ORANJEWOUD - OUDEBILDTZIJL - OUDEGA DE FRYSKE MARREN - OUDEGA GEM SMALLINGERLND - OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN - OUDEHASKE - OUDEHORNE - OUDEMIRDUM - OUDESCHOOT - OUDWOUDE - OUWSTERHAULE - OUWSTER-NIJEGA

P

PAESENS - PARREGA - PEINS - PEPERGA - PIAAM - PIETERSBIERUM - PINGJUM - POPPENWIER - RAARD - RAERD

R

RAVENSWOUD - READTSJERK - REAHUS - REDUZUM - REITSUM - RIED - RIEN - RIJS - RINSUMAGEAST - ROHEL - ROTSTERGAAST - ROTSTERHAULE - ROTTEVALLE - ROTTUM FR - RUIGAHUIZEN - RYPTSJERK

S

SANDFIRDEN - SCHALSUM - SCHARNEGOUTUM - SCHARSTERBRUG - SCHERPENZEEL FR - SCHETTENS - SCHIERMONNIKOOG - SCHRAARD - SEXBIERUM - SIBRANDABUORREN - SIBRANDAHUS - SIEGERSWOUDE - SINT NICOLAASGA - SINTJOHANNESGA - SKINGEN - SLAPPETERP - SLIJKENBURG - SLOTEN FR - SMALLE EE - SMALLEBRUGGE - SNAKKERBUREN - SNEEK - SNIKZWAAG - SONDEL - SONNEGA - SPANGA - SPANNUM - ST.-ANNAPAROCHIE - ST.-JACOBIPAROCHIE - STAVOREN - STEGGERDA - STIENS - STRIEP - STROOBOS - SUMAR - SURHUISTERVEEN - SURHUIZUM - SUWALD - SWICHUM

T

TEERNS - TER IDZARD - TERBAND - TERHERNE - TERKAPLE - TERNAARD - TEROELE - TERSOAL - TERWISPEL - TIJNJE - TIRNS - TJALHUIZUM - TJALLEBERD - TJERKGAAST - TJERKWERD - TRIEMEN - TWIJZEL - TWIJZELERHEIDE - TYTSJERK - TZUM - TZUMMARUM

U

UITWELLINGERGA - URETERP

V

VEENKLOOSTER - VEGELINSOORD - VINKEGA - VLIELAND - VROUWENPAROCHIE

W

WAAKSENS - WAAXENS - WALTERSWALD - WANSWERT - WARFSTERMOLEN - WARNS - WARSTIENS - WARTEN - WASKEMEER - WEIDUM - WERGEA - WESTERGEEST - WESTHEM - WESTHOEK - WEST-TERSCHELLING - WETSENS - WIER - WIERUM - WIJCKEL - WIJNALDUM - WIJNJEWOUDE - WINSUM FR - WIRDUM FR - WITMARSUM - WIUWERT - WJELSRYP - WOLSUM - WOLVEGA - WOMMELS - WONS - WORKUM - WOUDSEND - WYNS - WYTGAARD

Y

YPECOLSGA - YSBRECHTUM

Z

ZANDHUIZEN - ZURICH - ZWAGERBOSCH - ZWEINS